Om/About

TörnekronorUtan titel 2 2019IMG_0423
International readers are welcome to scroll down for the English verision!

Jag väljer att identifiera mig som porträttmålare även om många av mina motiv saknar personer men jag vill gärna tänka lite filosofiskt och funderar om inte även förmedlandet av en känsla ett slags porträtt.
Mitt mål är att beröra, skapa eftertanke, uppmärksamma de små detaljerna liksom visa det stora och förmedla känslorna!

Att kunna se skönheten i allt och skapa vackra ting med de medel jag har är mitt mål!
Jag vill förmedla naturens under, skönheten i förfallet, naturens krafter, den strävande nyckelpigan, omsorgen mellan mor och son…

De flesta av mina målningar skapar jag utifrån skisser och egna foton, ofta arbetar jag med ett helt kollage av fotografier.

Vem är jag?
IMG_2994Jag heter Nadja Maria Eleonora Kristina Milsten.

Jag har målat med oljefärger sedan tidig tonår då jag hade en bildlärare som såg mitt intresse för den klassiska konsten och ville få mig mer delaktig i skolarbetet. Han introducerade mig i renässansmåleriets tekniker vilket jag sedan allt eftersom har utvecklat både egen teknik och stil med handledning av aktiva konstnärer i min närhet samt i och med mitt medlemskap i Roslagens konstnärsgille.

2018
Soloutställning på Norrvikens varv, Vätö.
2017
Julsalong, Norrtälje Konsthall
Solo-utställnig Växtplats Nybyn, Riala (se film här)
2016
Grupputställning ”Modeller” i Norrtälje
Roslagsgillets Julsalong
2015
Grafisk kommunikation 1, Kultur och idéhistoria inklusive bildanalys samt Filosofi 1- Komvux
2014
Invald till Roslagens konstnärsgille
Konstrundan i Roslagen
1998-2001
Vedic arts 17 principer hos Yvonne Andersson, Norrtälje

About me
I choose to identify myself as a portrait painter even though many of my motives lack persons.
I would like to think a little philosophically, and I’d like to wonder if the conveyance of a feeling is a kind of portrait.
My goal is to touch the soul, create reflection, make you pay attention to the small details, aswell as show the  greatness and bring out the feelings!

My goal is to make you able to see the beauty of everything and create beautiful things with the means I have!
I want to convey the wonder of nature, the beauty of decay, the forces of nature, the aspiring ladybug, the care between mother and son …

I create most of my paintings based on sketches and own photos and very often I work with a complete collage of photographs as references.

Who am I?
My name is Nadja Maria Eleonora Kristina Milsten.

I have been painting with oil paints since the early teens.  It started with a teacher who saw my interest in the classic art and wanted to get me more involved in the school work. He introduced me to the techniques in Renaissance painting , which I have since then, developed both my own tecnique and style with the supervision of active artists around me.